E-R: 14:00-19:00 L,P: suletud    
E-R: 14:00-19:00 L,P: suletud    
Kiisa Noortekeskus
Menüü

Riskilapsed ja -noored

23.02.2018

Saku Valla Noortekeskus osales projektis “Riskilapsed ja -noored”

Projekti raames teostati noortekeskuse juhtimisel järgmisi tegevusi:

– Päästering
– Mobiilne Noorsootöö (Mono)
– Disain (metoodika tegelemaks sotsiaalsete probleemidega)

Programm oli osa Haridus- ja Teadusministeeriumi üldisest strateegilisest tegevusest, mis oli suunatud laste ja noorte heaolu parandamisele, formaalharidussüsteemi ja noorsootöö mitmekesistamisele ning selle abil ka ennetustööle.

Projekt “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ oli rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.

Riskinoor antud projekti raames oli maapiirkonnas (Saku vald) elav noor, kellel on piiratud juurdepääs noorsootöö teenustele.

Programmi rakendusüksuseks oli Eesti Noorsootöö Keskus. Lisainfo programmi kodulehelt:www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

EMP ja Norra toetuste kaudu aitasid Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi anti aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetati vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehti tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte viidi ellu aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad olid keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Veebilehe kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Sulge